Osaamisen vahvistamista työn ohessa

25.10.2019

Meille LTQ:lla on äärimmäisen tärkeää kouluttaa työntekijöitämme. LTQ:n palvelualoille on hyvin tarjolla valtion tukemaa oppisopimuskoulutusta ja meillä onkin jatkuvasti kymmenisen työntekijää oppisopimuskoulutuksessa. Haluamme mahdollistaa kaikille työntekijöillemme koulutus- ja urapolun , ja oppisopimukset ovat kiinteä osa sitä.

Oppisopimuksilla on lisäksi tärkeä rooli työmme laadun varmistamisessa. Panostamalla työntekijöidemme koulutukseen, voimme taata varmemmin asiakkaillemme ammattitaitoista laatua tehokkaasti ja joustavasti. Useat esihenkilöt kouluttautuvat ydinosaamisensa lisäksi johtajuuskoulutuksissa. Haluamme aina kannustaa kiinnostuneita työntekijöitämme myös esihenkilöasemaan tai muuten kehittämään omaa osaamistaan työntekijän kiinnostuksen mukaan.

Lähiesimies -tutkintoa suorittaa tällä hetkellä kuusi LTQ:n logistiikka- ja työmaapalveluiden työnjohdon edustajaa. Yksi heistä, Roope Kuusisto, kertoo osallistuneensa koulutukseen, jotta saisi mustaa valkoisella  omasta osaamisestaan työnjohdossa. Roopella on pitkä kokemus LTQ:n työmaapalveluiden työnjohdossa eikä koulutuksessa ole vielä tullut niin paljon uusia opittavia asioita johtamisesta – vaan enemmänkin hyvää kertausta. ”Muuten vuosien työkokemuksella on nähty ja koettu kaikenlaista ja varmasti uusia asioita tulee vastaan” Roope summaa.

Lähiesimies -koulutukseen on tässä yhteydessä yhdistetty myös työmaapalveluiden syventävää osaamista ja siitä Roope kertoo oppineensa paljon. Erityisesti hän nostaa esiin kosteudenhallinnan  ja oppineensa uusia toimintatapoja siihen liittyen.

Oppisopimuksien idea onkin oppia työn ohessa ja saada uutta tietoa tutkinnon osien mukaisesti. Uusimmissa tutkinnoissa on myös jätetty enemmän tilaa henkilön omille kiinnostuksen kohteille, mitä  voidaan täydentää muista tutkinnoista. Suorittaessaan tutkintoa opiskelija oppii uutta, ymmärtää paremmin oman osaamisensa erityisyyttä ja saa luottamusta omiin taitoihinsa. Mikä voisikaan olla parempi tapa oppia, kuin viedä teoria heti käytäntöön!

Taru Salmi

HR -asiantuntija
050 463 7753
taru.salmi@ltq.fi