LTQ:n laaduntuottokyvyn Green Card -auditointi

23.04.2019

LTQ:n toiminta auditoitiin Green Card -konseptin mukaisesti ja pärjäsimme auditoinnissa hyvin. LTQ ei saanut auditoinnista yhtään poikkeamaa ja saimme runsaasti kehitysideoita toimintamme tehostamiseksi. Toimintamme vastasi sertifikaatin edellyttämiä kriteereitä.


Green Card Quality® on toimittajalaatua varmistava konsepti, joka yhdistää tilaajien ja toimittajien molemminpuoliset intressit laaduntuottokyvyn parantamiseksi. Green Card vahvistettiin Teknologiateollisuus ry:n alihankintatyöryhmässä v. 2006. Konseptista on tullut merkittävä osa päähankkijoiden toimittajavalinta- ja toimittajaseurantamenettelyjä. Toimitusketjun laatu perustuu toimittajien omaan aktiivisuuteen laaduntuottokyvyn kehittämiseksi. Auditoinnin myötä nousseet kehitysehdotukset toteutetaan ja yritys kehittää itseään toimittaakseen entistä laadukkaampaa palvelua asiakkaillensa.  Toimenpiteiden myötä yrityksellä on entistä parempi mahdollisuus olla osana tilaajien toimittajaverkostoa.


Auditointi on tapahtumana aivan erityinen hetki. Tällöin tulee eritoten tarkasteltua, miten toiminta on kehittynyt vuoden aikana ja mitä kehitysaskeleita on otettu, kun useimmiten niitä katsotaan kuukausi- tai kvartaalitasolla. Paljon olemme menneet eteenpäin viimeisen vuoden aikana. Olemme vieneet arvojamme entistä enemmän käytäntöön ja jatkamme arvojemme implementointia panostamalla henkilöstömme hyvinvointiin, lisäämällä ideoiden nopeampaa testausta ja kehittämällä palveluprosesseja mm. ympäristövastuullisuuden näkökulmasta.

Olemme myös järjestäneet monimuotoisesti koulutusta työntekijöille ja toimihenkilöille. Olemme kannustaneet ammatilliseen koulutukseen ja pyrkineet luomaan enemmän mahdollisuuksia työntekijöillemme tuoda ideansa ja mielipiteensä kuuluviin yritystoiminnan kehittämisessä.

Ennen kaikkea olemme pyrkineet entistä enemmän pysähtymään ja kohtaamaan aidosti niin asiakkaat kuin työntekijätkin. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstömme on toimintamme ydin. Mahtavat työntekijämme ja avoin vuorovaikutuksen ilmapiiri ovat tärkeimmät työkulttuurimme helmet.

 

Kiitos ihanille työntekijöillemme mutta tietysti myös upeille asiakkaillemme, että saamme joka päivä tehdä yhteistyötä puhtauden puolesta!