LTQ:n Ympäristötiimi kehittää ja valvoo ympäristövastuullisuuden toteutumista

09.07.2019

LTQ:ssa on perustettu Ympäristötiimi huhtikuussa 2019, minkä jäsenistö koostuu monipuolisesti yrityksen edustajista ja työntekijöistä. LTQ:n palvelualueet ovat edustettuina Ympäristötiimissä, jotta voimme taata tiedonkulun mutkattomuuden, vuorovaikutteisen ympäristöviestinnän ja kestävää kehitystä tukevien toimenpiteiden jalkauttamisen päivittäiseen työhön ja asiakasrajapintaan. LTQ:n siivous- ja työmaapalveluissa tehdään monipuolisesti erilaisilla toimenpiteillä jokapäiväisestä työstä ympäristöystävällisempää.

Ympäristöystävällisempiä valintoja tehdään esimerkiksi puhdistusaineita valittaessa ja annostelemalla niitä oikein, sekä työmaiden jätehuoltoa ja kierrätystä työstäessä. Lisäksi laitehankinnoissa huomioidaan aina laitteen elinkaariarviot, energia- ja sähkönkulutus ja kokonaiskuormitus tuotannon kannalta. Prosesseissa on vielä paljon kehitettävää LTQ:n toimialoilla ympäristövastuullisuuden saralla, ja tässä aiomme olla edelläkävijä.

Valitsemalla meidät, asiakkaamme voivat olla varmoja, että ovat tehneet ympäristön kannalta vastuullisen, luotettavan ja kestävää kehitystä tukevan valinnan.

 

Työkaluina pilotointi ja viestintä

Ympäristötiimi ohjeistaa ja viestii aktiivisesti yrityksemme ympäristövastuullisuuden suunnitelmista ja toteutuksista. Tiimin tavoitteena on toteuttaa ympäristövastuullisuutta tukevia pilotointeja ja kehittää niitä niin, että voimme luoda ympäristövastuullisuuden lisäarvoa asiakkaillemme. Ympäristövastuullisuuden edistämistoimenpiteitä kehitetään yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pilotointeja arvioidaan ja optimoidaan vastaamaan asiakkaidemme tarpeita.

Ympäristötiimi jakaa tietoa toiminnastaan asiakkaillemme, työntekijöillemme ja yrityksen johdolle sekä sidosryhmille. Tavoitteena on sertifioida ympäristöasiat osana LTQ:n laatujärjestelmää. Lisäksi tavoitteena on luoda asiakaslähtöisiä ja mitattavia ympäristövastuullisia toimintamalleja kaikille palvelualueille ja lisätä työyhteisön tietoutta ympäristövastuullisuudesta.

Haluamme olla myös ympäristövastuullisuudessa edelläkävijä ja visionääri.

 

Lisätietoa ympäristötiimin toiminnasta

  • Johanna Mäntykoski, viestintäpäällikkö, johanna.mantykoski(at)ltq.fi
  • Joonas Wikström, työnjohtaja, logistiikka- ja työmaapalvelut, joonas.wikstrom(at)ltq.fi

Johanna Mäntykoski

viestintäpäällikkö
040 455 2347
johanna.mantykoski@ltq.fi