Työturvallinen ote tekemiseen

12.09.2019

LTQ painottaa työturvallista otetta tekemisessä työntekijöiden perehdyttämisestä lähtien ja työturvallisuuden toteutumista seurataan tarkasti ja ammattitaitoisesti.

Siivouspalveluiden ja työmaapalveluiden peruslähtökohta on tuottaa palvelut työ- ja asiakasturvallisesti. Huomioimme työturvallisuuden vaatimukset omassa toiminnassamme ja tarjoamme asiakkaillemme työturvallisuuden palveluita.

 

Logistiikka- ja työmaapalveluidemme työturvallisuuspalvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti ja teemme rakennushankkeissa tilauksesta TR -mittauksia. TR -mittauksien avulla valvotaan työturvallisuuden toteutumista työmaalla, ja virheisiin ja riskitekijöihin puututaan välittömästi.

LTQ haastaa muut yritykset mukaan kiinnittämään huomiota työpaikkojen tapaturmien ehkäisemiseen ja mahdollisuuteen parantaa oman työyhteisön hyvinvointia osallistumalla valtakunnalliseen Tapaturmapäivään perjantaina 13.9.2019. Lisätietoa: http://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

 

Työturvallisuus on välittämistä

Helposti turvallisuudesta puhuttaessa tulee mielikuva, että turvallisuudesta huolehtiminen teettää ylimääräistä työtä. Kiire on syyllinen suurimpaan osaan työturvallisuustapaturmista. Turvallisuudesta huolehtiminen vaatii vaivannäköä ja aikaa, mutta on kuin laittaisi rahaa pankkiin, sillä meillä on vain tämä yksi elämä. Turvallisuus syntyy omasta motivaatiosta pitää itsestä ja muista huolta. Huolehtimalla työturvallisuudesta, teemme sekä omasta että muiden päivästä turvallisemman. Jokaisella on oikeus turvalliseen työpäivään ja jokaisen on päästävä ehjänä kotiin työpäivän päätteeksi.

 

Työturvallisuuden suurin haaste on saada ihmiset ymmärtämään sen tärkeys silloinkin, kun aikataulut painavat päälle ja asioita on saatava aikaiseksi nopeasti. Kiireellisimpinä hetkinä voi tuntua mahdottomalta yhtälöltä suorittaa työtehtävät kaiken lisäksi rauhassa ja turvallisesti. Kiireen lisäksi tapaturmariskiä lisää tuttu työympäristö, sillä ympäristöön tottuneena ei aina osaa kiinnittää huomiota asioihin, joihin   tuntemattomassa paikassa kiinnittäisi huomiota.

 

Täytyy myös muistaa, että vaikka kuinka hyvin osaisikin työnsä ja kiinnittäisi omaan turvallisuuteensa huomiota, ei tapaturma siltikään ole aina itsestä johtuva, vaan kyseessä saattaa olla vaikkapa juuri aloittaneen työkaverin epähuomiossa tekemä asia, josta aiheutuu työtapaturma tai vahinko. Tämän takia turvallisuus on tärkeä osa perehdytystä, ja turvallisuudesta huolehtiminen on osa jokaista työpäiväämme.

 

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Nolla tapaturmaa on kunnianhimoinen ja vaativa tavoite, joka voidaan saavuttaa kaikkien osapuolten yhteistyöllä ja sitoutumisella. Kun jokainen huomioi oman työympäristönsä turvallisuuden riskitekijät ja ominaisuudet, jotka altistavat tapaturmille, olemme yhdessä lähempänä Nolla tapaturmaa -tavoitetta. Jokaisen meistä vastuulla on näyttää omalla esimerkillään, kuinka työt tehdään turvallisesti ja ohjeistaa myös muita turvalliseen työskentelytapaan.

 

Ratkaisu työturvallisuuden kehittämiseen

Tehokas keino kehittää työturvallisuutta on työntekijöiden ja esihenkilöiden tekemät turvahavainnot työkohteissa. Turvahavaintojen tarkoituksena on, että työntekijöiden katse avartuu ympärillä tapahtuville asioille ja näin ollen huomioivat turvallisuusriskit. Havainnot ovat suoria palautteita ja kehitysehdotuksia esihenkilölle koskien kohteen työturvallisuutta. Turvahavaintojen kautta saadaan ajankohtaista tietoa turvallisuusriskeistä, ja tapaturmien ehkäisyyn voidaan tarttua heti ja riskeistä voidaan oppia.

 

Muistetaan jokaisena työpäivänä, että turvallisuus lähtee aina itsestä.

Turvallista työpäivää jokaiselle!

 

Aleksander Karkkonen

työsuojelupäällikkö
050 911 0598
aleksander.karkkonen@ltq.fi