Yhdenvertaisuus on yhteinen asia

25.05.2018

LTQ-Partners päivittää uudella voimalla yhdenvertaisuussuunnitelmaansa:

Taru Salmi toteuttaa yrityksen suunnitelman laajentamisen ja syventämisen yrityksen toimintaa kehittääkseen. Suunnitelmaa päivitetään henkilöstökyselyiden pohjalta, joiden avulla takaamme entistä yhdenvertaisemman, tasa-arvoisemman ja turvallisemman työkulttuurin kaikille LTQ:laisille.

LTQ haluaa uskoa oman esimerkin voimaan ja rohkaista myös muita teeman äärelle. Asioiden puheeksi nostaminen lisää ymmärrystä pienten tekojen vaikutuksesta sekä avoimuuden tärkeydestä. LTQ on sosiaalisesti vastuullinen työnantaja ja alansa edelläkävijä. Yhdenvertaisuus sekä syrjinnän ennaltaehkäisyyn keskittyminen ovat näissä tärkeitä näkökulmia.

Yhdenvertaisuudella sekä tasa-arvolla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta muun muassa taustasta, iästä tai sukupuolesta ja sen esiin tuomisesta. Yhdenvertaisuussuunnitelma kuuluu jokaisen 30 henkilöä työllistävän yrityksen ja oppilaitoksen velvollisuuksiin ja sen tarkoituksena on kehittää niin yrityksen yhdenvertaisuutta kuin myös lisätä yleistä tietoisuutta aiheesta. Yhdenvertaisemman yhteiskunnan vastuuta on jaettu näin myös yrityksille.

Yhdenvertaisuus ei tarkoita pakotettuja kiintiöitä tai laadun laskemista, vaan sitä, että tiedostetaan omia ennakkoluuloja ja lähtöoletuksia – ja varmistetaan hyvinvoiva työyhteisö sekä laadukas työ.

Yhdenvertaisuuteen vaikuttavat myös monet laajat rakenteet, joita yksi yritys ei voi täysin muuttaa – joten haastamme kaikkia muitakin yrityksiä nostamaan sen osaksi jokaista työpäivää ja keskusteluun!

Taru Salmi

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen maisteriopiskelija