Näin me toimimme

LTQ-Siivous on vuodesta 2004 asti toiminut asiakkaidensa luotettavana siivouspalvelukumppanina Helsingissä ja Uudellamaalla. Olemme vastuullinen työnantaja ja huomioimme ympäristön hyvinvoinnin siivouspalveluissamme.

Toimisto-, teollisuus- ja porrassiivouksen ammattilainen

Autamme asiakkaitamme niin toimisto-, teollisuus- ja porrassiivouksessa kuin erikoisempaa puhdistusta vaativissa tilanteissa. Toimintamme lähtökohta on henkilöstömme hyvinvointi, vastuullinen yritystoiminta ja asiakkaidemme ja heidän tilojensa tarpeista huolehtiminen. Missionamme on luoda terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä asiakkaillemme.

Päivittäisen ylläpitosiivouksen lisäksi teemme monipuolisia erikoissiivouksia tarpeeseen kuin tarpeeseen, kuten tuotantokoneiden ja -laitteiden puhdistuksia, peruspesuja ja IV-konehuoneiden puhdistuksia. Kehitämme siivouspalvelua ja erikoisosaamistamme myös asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti, sillä tavoitteenamme on tarjota paras asiakaskokemus asiakkaillemme ja luoda vastuullista tulevaisuutta sitä toteuttaessamme. Siivouspalvelut toteutetaan ammattiylpeydellä ja ne ovat aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä.

LTQ-Siivoukselle on myönnetty laaduntuottokyvyn sertifikaatti ISO 9001:2015 sekä ympäristösertifikaatti ISO 14001. Laaduntuottokyvyn sertifikaatti varmentaa, että LTQ-siivouksen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. ISO 14001 -sertifikaatti todentaa, että yrityksemme ympäristöjärjestelmä täyttää ISO14001-standardin vaatimukset.

Arvot, missio ja visio

  • Viemme henkilöstöämme eteenpäin
  • Olemme visionäärejä
  • Luomme vastuullista asiakaskumppanuutta, joka kestää

Missiomme on auttaa asiakkaitamme luomaan terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä.

Visiomme on tarjota paras asiakaskokemus ja luoda vastuullista tulevaisuutta.

Huolehdimme henkilöstömme osaamisesta ja työhyvinvoinnista

Toimintamme lähtökohtana on hyvinvoiva ja työstään ylpeyttä tunteva henkilöstö. Kannustamme henkilöstöämme oman työnsä johtajuuteen ja oman osaamisen kehittämiseen monipuolisilla koulutusmahdollisuuksilla. Sitoutunut ja ennakoivasti toimiva henkilöstömme mahdollistaa laajan ja korkeatasoisen toimintakapasiteettimme.

Palvelumme perustana on työturvallisuus. Panostamme henkilöstömme perehdyttämiseen ja koulutukseen sekä päivittäisjohtamiseen, jonka johdosta pysyvä, ammattitaitoinen henkilöstömme mahdollistaa hyvän asiakasturvallisuuden ja -tyytyväisyyden.

Vuonna 2020 LTQ-Partnersissa tehtiin osittaisjakautuminen, jolloin logistiikka- ja työmaapalvelutoimintomme siirrettiin LTQ-Rakennukseen.

Toimintapolitiikkamme

Mittaamme säännöllisesti kuinka laatulupaukset toteutuvat palvelutuotannossamme mm. asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyiden sekä sisäisten auditointien avulla. Palautteiden pohjalta kehitämme toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaidemme muuttuvia tarpeita sekä toiveita.

Toimintapolitiikkamme: Työn jälki on hyvä ja tasainen sekä sopimuksen mukainen, Työnjohto on hyvin tavoitettavissa ja toimii ennakoivasti ja kaikki työt suoritetaan aina loppuun asti. Viestintä on välitöntä ja asiakasviesteihin reagoidaan nopeasti, mahdolliset reklamaatiot hoidetaan nopeasti ja samasta asiasta ei synny uutta reklamaatiota. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla, pitkäaikaiset ja tyytyväiset työntekijät ja ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat ovat huomioitu. Palvelua kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja sopimusmenetyksiä ei saa tulla huonon laadun takia.

 

Palkittua siivouspalvelua asiakkaillemme 

Vuonna 2022 LTQ-Partnersille on myönnetty ympäristösertifikaatti ISO 14001. Sertifikaatti todentaa, että yrityksemme ympäristöjärjestelmä täyttää ISO 14001 -standardin vaatimukset.

  • Vuonna 2020 LTQ:lle on myönnetty laaduntuottokyvyn sertifikaatti ISO 9001:2015. Sertifikaatti varmentaa, että LTQ:n laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset.

  • Vuonna 2011 LTQ-Partners Oy sai Clean Card -sertifikaatin viidentenä yrityksenä Suomessa. Clean Card on puhtauspalvelujen laatua varmistava konsepti, ja saatu sertifikaatti osoittaa, että puhtauspalveluorganisaatio pystyy vastaamaan puhtauspalvelujen ostajien laatukriteereihin. Vuonna 2012 työmaapalveluillemme myönnettiin Green Card -sertifikaatti.

  • Vuonna 2017 LTQ-Partners Oy:lle tehtiin HSEQ-arviointi. HSEQ on tilaajalähtöinen yhteisen työpaikan palvelutoimittajien arviointi, joka sisältää työterveyden ja työturvallisuuden (HS), ympäristövastuullisuuden (E) ja laaduntuottokyvyn (Q) arvioinnit. HSEQ-auditointi on uusittu vuonna 2021.

  • Inspecta Oy auditoi palveluprosessimme säännöllisesti, joten laaduntuottokykymme pysyy kunnossa ja kehittyy edelleen.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme muun muassa sisäisen laadunvalvonnan kautta.