Taloudellinen vastuu

Taloudellisesti vastuullisena yrityksenä voimme satsata meille tärkeisiin asioihin – ihmisiin, ympäristöön ja laadukkaaseen palveluun.

Vakaalta pohjalta kestävään kasvuun

Vastuullisen yrityksen koko toimintaa kannattelee sen hyvä taloudellinen tilanne ja hallinta. Ilman, että huolehtii taloudellisesta puolesta, on mahdotonta huolehtia vastuullisuuden toteutumisesta muilla yritysvastuun osa-alueilla. LTQ-Siivous on vakavarainen ja taloudellisesti kestävällä pohjalla oleva siivouspalvelualan yritys, jolla on kaikki edellytykset toimia vastuullisesti kokonaisvaltaisesti.

Haemme kasvua pitäen aina huolta kannattavuudesta ja taloudellisesta jatkuvuudesta. Toimintamme kehittäminen on meille itsestäänselvyys, sillä uskomme muutoksen olevan kestävän liiketoiminnan edellytys. Ollaksemme elinvoimainen toimija myös tulevaisuudessa on meidän kasvettava ja tarvittaessa muutettava toimintaamme.

Maltillinen riskienhallinta on yrityksen kuin yrityksen toiminnalle tärkeää. Teemme taloudelliset investoinnit harkiten ja pyrimme näkemään valintojemme vaikutukset sekä kokonaiskuvaan että pitkällä aikavälillä.

Kannattavalla liiketoiminnalla takaamme työntekijöillemme vakaat työolot, oikeudenmukaiset palkat sekä muita etuja, joilla voimme edistää henkilöstömme hyvinvointia ja työpaikkaviihtyvyyttä.

Toimimme lakien ja säädösten mukaisesti koskien sekä liiketoimintaohjailua että verojenmaksua. Työntekijöidemme henkilökortissa näkyy aina kyseisen työntekijän veronumero; tällä toimenpiteellä teemme asiakkaillemme läpinäkyväksi, ettei meillä työtä tehdä pimeästi.

Huolehtimalla hyvästä taloudellisesta tilanteesta voimme satsata meille tärkeisiin asioihin – ihmisiin, ympäristöön ja laadukkaaseen palveluun.