Alkusammutuskoulutus tapaturmapäivänä 13.10.

19.10.2023

Perjantaina 13.10. vietettiin kansallista tapaturmapäivää. Kyseessä on kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa turvallisuus ja tapaturmien ehkäisy keskusteluun sekä saada ihmiset pohtimaan, miten omilla valinnoilla ja asenteilla voi ehkäistä onnettomuuksia. Työpaikoilla teemapäivän ytimessä on luonnollisestikin työturvallisuus.

LTQ-Partnersilla tapaturmapäivänä järjestettiin 30 työntekijällemme alkusammutuskoulutus. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Suomen Ensiapukoulutus Oy:n ja Suomen Alkusammutuskoulutus Oy:n kanssa LTQ:n toimistolla ja parkkipaikalla. Koska valtaosa halukkaista osallistujista ei ollut suomenkielentaitoisia, koulutukset päätettiin järjestää englanniksi hyödyn ja saavutettavuuden maksimoimiseksi. Koulutus alkoi teoriaosuudella, jonka jälkeen päästiin ulos harjoittelemaan opittuja tekniikoita käytännössä.

Osallistujat kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi: monet pääsivät koulutuksessa käyttämään sammutusvälineitä ensimmäistä kertaa. Koulutusta pidettiin myös tärkeänä ja saatua kokemusta arvokkaana. Kouluttajatkaan eivät kehuilta säästyneet, vaan heitä pidettiin erinomaisina ja ammattitaitoisina.

Työturvallisuusajattelua nostettiin esiin myös viimeisimmässä henkilöstöuutiskirjeessämme, joka lähti koulutusta edeltäneenä päivänä. Kirjeessä oli muun muassa linkki leikkimieliseen työturvallisuustestiin, jonka tarkoituksena oli teemapäivän mukaisesti herätellä myös niiden työntekijöiden ajatuksia, jotka eivät alkusammutuskoulutukseen päässeet.

Koulutamme henkilöstöämme työturvallisuusasioissa säännöllisesti ja aina tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi kylmäpatteripesuissa käytettävän henkilönostimen turvalliseen käyttöön vaaditaan nostinkoulutus. Toukokuussa taas järjestimme ensiapukoulutuksen osalle henkilökunnastamme. Alkusammutus- ja ensiapukoulutukset ovat erinomaisia esimerkkejä koulutuksista, joilla ei lisätä vain omien työntekijöidemme turvallisuutta, vaan kaikkien, jotka asiakkaidemme tiloissa liikkuvat. Joskus siivooja on ensimmäinen, joka hälytetään apuun, ja silloin koulutuksissa opitut taidot voivat osoittautua kultaakin kalliimmiksi. LTQ-Partnersilla kannustammekin yleisesti työntekijöitä kouluttautumaan ja kehittämään omaa osaamistaan. Voit lukea henkilöstökoulutuksista lisää täältä.