LTQ-Partners – Sosiaalisesti vastuullinen siivouspalvelu

07.12.2023

Vastuullisuus on LTQ:lla keskeinen toimintaa ohjaava konsepti. Olemme pistäneet erityistä painoarvoa ympäristövastuullisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi siivouskemikaalien valinnoissa, pesuainepakkausten kierrätyksessä sekä vedenkäytön ja autolla liikkumisen optimoinnissa. Kemikaalien käytössä tähdätään ympäristöystävällisten valintojen ohella minimointiin uusimpia siivousmenetelmiä hyödyntäen. Mielestämme puhdas tulevaisuus kuuluukin kaikille. Ympäristötoimemme kulkevat siis erottamattomasti sosiaalisen vastuumme mukana.

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan organisaation toiminnan vaikutusta ihmisiin ja ihmisryhmiin. Ihminen, terveys ja hyvinvointi ovat LTQ:n toiminnan ytimessä: Ensinnäkin tuottamamme palvelu on pääasiassa ihmisen tekemää työtä, minkä vuoksi monimuotoisen henkilökuntamme hyvinvointi on meille elinehto. Lisäksi palveluillamme vaikutamme asiakkaidemme toimintaympäristöjen siisteyteen ja hygieniaan ja sitä kautta tiloja käyttävien ihmisten hyvinvointiin. Tässä blogijulkaisussa avaamme hieman, miten LTQ-Partners tuottaa sosiaalisesti vastuullista siivouspalvelua. Juttu on ensimmäinen osa sosiaalisen vastuun julkaisusarjaamme, jossa paneudumme aiheeseen eri näkökulmista.

Vastuullinen työnantaja

Yritystä lähimmät ihmiset ovat sen omat työntekijät, minkä takia työnantajarooli on sosiaalisen vastuun näkökulmasta korosteinen. Mitä me työnantajana teemme tukeaksemme henkilöstömme hyvinvointia?

Työhyvinvointi ja ‑turvallisuus kuuluvat kiinteästi organisaatiokulttuuriimme ja ovat tärkeimpiä tekijöitä kaikessa päätöksenteossa. Työntekijöiden hyvinvointia ja turvallisuutta käsitellään säännöllisesti muun muassa työsuojelutoimikunnan kokouksissa. Yksi keskeinen käyttämämme tapa seurata turvallisuusriskejä ja läheltä piti ‑tilanteita on turvallisuushavainnot. Kannustamme työntekijöitämme tekemään havaintoja aktiivisesti, sillä raportointi auttaa myös työturvallisuuden kehittämisessä. Keräämme havaintojen avulla tietoa tyypillisistä turvallisuusriskeistä ja pystymme kehittämään esimerkiksi perehdytystä saamamme datan perusteella.

Työntekijän näkökulmasta hyvinvointi ja turvallisuus otetaan käsittelyyn jo perehdytyksessä. Yleisperehdytys on jokaisen työntekijän luettavaksi tehty tietopaketti, joka pitää suorittaa viipymättä työsuhteen alettua, lähtökohtaisesti ensimmäisen viikon sisään. Perehdytys jatkuu myös työntekijän käsikirjassa, jonka jokainen työntekijä saa mukaansa oppaaksi erilaisten tilanteiden varalle. Työntekijän käsikirjasta löytyy ohjeita ja tietoa muun muassa työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, palkanmaksusta, työturvallisuudesta sekä LTQ:n toimintaperiaatteista ja käytänteistä.

Mittaamme henkilöstömme työhyvinvointia vuosittain työeläkeyhtiö Elon kanssa. Tulokset ovat olleet viime vuosina erinomaiset sekä itsessään että alamme tyypillisiin hyvinvointituloksiin verraten. Ne kertovat muun muassa tarinaa sitoutuneesta henkilöstöstä, onnistuneesta esihenkilötyöstä sekä sopivasta työmäärästä. Sen lisäksi, että teetämme laajamittaisia hyvinvointikyselyitä ulkopuolisten tahojen kanssa, kyselemme työntekijöidemme jaksamista myös sisäisesti. Teollisuussiivouspuolen työntekijöiden työkuulumisia kyselemme jopa viikoittain pulssikyselyn muodossa. Tämän vuoden puolella vastaajien keskiarvoinen työfiilis ei ole kertaakaan tippunut alle 4:n maksimin ollessa 5.

Työyhteisömme eri puolilta maailmaa

Siivousala on tyypillisesti merkittävä maahanmuuttajien työllistäjä, eikä LTQ-Partners ole alan toimijana siitä poikkeus. Ymmärrämme merkityksemme maahanmuuttajataustaisten työntekijöidemme kotoutumisessa Suomeen, ja huomioimme henkilöstömme moninaiset taustat perehdytyksessä ja autamme paikallisen kulttuurin ymmärtämisessä. Tarjoamme myös maksutonta suomen kielen opetusta työntekijöillemme. Jo rekrytointivaiheessa kiinnitämme huomioita mahdollisiin signaaleihin, jotka viittaavat väärinkäytöksiin koskien ihmiskauppaa tai pakkotyötä, ja esihenkilöillämme on ohjeet, kuinka niihin on reagoitava.

Koska iso osa työntekijöistämme ei ole suomenkielistä, viestimme henkilöstöllemme aina myös englanniksi suomen ohella. Kaksikielisyys koskee kaikkea henkilöstöviestintäämme, kuten uutiskirjeitä, kyselyitä ja tiedotteita. Myös henkilöstökoulutukset järjestetään sekä suomen että englannin kielellä, ja arvojemme mukaisesti kannustamme työntekijöitämme osallistumaan koulutuksiin ja kehittämään osaamistaan.

Palvelua asiakkaidemme ja yhteiskunnan hyväksi

Toimintamme ei suinkaan vaikuta vain omaan työyhteisöömme, vaan suoraan myös sen ulkopuolisten ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Onhan ydinliiketoimintaamme huolehtia asiakkaidemme toimintaympäristöjen siisteydestä ja hygieniasta. Se on toimintamme tarkoitus – auttaa asiakkaitamme luomaan terveellisiä ja turvallisia toimintaympäristöjä.

Siivoamme monenlaisia asiakaskohteita, ja kohteesta riippuen toimintamme vaikuttaa asiakkaidemme lisäksi myös laajemmin yhteiskuntaan: Siivotessamme toimistoja vaikutamme erityisesti asiakkaidemme työympäristöihin, mutta esimerkiksi myymälöiden kohdalla vaikutamme myös asiakkaidemme asiakkaiden eli kuluttajien hyvinvointiin. Valitsemalla allergiaystävälliset pesuaineet huomioimme erilaiset tiloja käyttävät ihmiset sekä tietysti työntekijämme, jotka näitä aineita käsittelevät. Ympäristöystävällisten pesuaineiden valinnalla taas minimoimme toimintamme haittavaikutuksia lähiympäristöön ja sen asukkaisiin. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluitamme, ja yksi uusista palvelumuodoistamme, puhdasvesipesut, on hyvä esimerkki keinoista vähentää ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvaa kemikaalikuormitusta. Myös teollisuussiivous voi parhaimmillaan edistää laajemman yhteiskunnan hyvinvointia; esimerkiksi kylmäpatteripesut edesauttavat elintarviketurvallisuutta.

Sosiaalisesti vastuullinen palvelu on myös kestävää ja huomioi koko tuotantoketjun. Valitessamme tavarantoimittajia kiinnitämme huomiota näiden vastuullisuustyöhön ja näyttöihin sen toteutumisesta. Hankintoihin ohjeet ja raamit asettaa LTQ:n sisäinen Hankintakäsikirja, jossa vastuullisuudella on alati kasvava merkitys. Olemme myös laatineet oman eettisen ohjeistuksemme (code of conduct), jota olemme itse sitoutuneet noudattamaan, ja vaadimme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Näin pyrimme huolehtimaan arvoketjun toteutumisesta.

Vastuullisuus on vaivan arvoista

Sosiaalisesti kestävän palvelun perusperiaate on, että teemme valintoja miettien vaikutuksia pidemmän päälle. Hyvinvoiva henkilöstö on merkittävä tekijä tässä tavoitteessa, ja siksi haluammekin panostaa siihen. Palvelumme kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi taas on keinomme vaikuttaa lähiseudun yhteisöjen elämään nyt ja tulevaisuudessa. Toteuttaaksemme missiotamme vaalimme kestäviä asiakassuhteita, ja niiden ylläpitämiseksi tarjoamme laadukasta siivouspalvelua ammattitaidolla. Vastuullinen siivouspalvelu on siis monen tekijän summa, ja sen eteen on tehtävä töitä ja nähtävä vaivaa. Samalla se on kuitenkin niin arvokasta, että mielestämme vastuullisuus on tavoittelemisen arvoinen standardi – meidän kaikkien osalta.

Valitse vastuullinen siivouspalvelu – ota yhteyttä.


Yhteydenottopyyntö

Kysy lisää palveluistamme! Vastaamme yhteydenottopyyntöihin lähtökohtaisesti välittömästi ja viimeistään yhden työpäivän sisällä.