Sosiaalinen vastuu

LTQ-Siivouksen ydinliiketoiminnan keskeisin sidosryhmä on oma henkilöstömme.

Ihminen toiminnan keskiössä

Sosiaalisella vastuulla tarkoitetaan organisaation toiminnan vaikutusta ihmisiin ja ihmisryhmiin. LTQ-Siivouksen ydinliiketoiminnan ollessa siivouspalvelua keskeisin sidosryhmä, johon toimintamme vaikuttaa, on oma henkilöstömme. Me LTQ-Siivouksessa tunnistamme henkilöstömme elintärkeänä resurssina toimintamme mahdollistamiseksi, ja ”Ihminen keskiössä” onkin eettisen ohjeistuksemme (Code of Conduct) ensimmäinen kohta. Tuemme henkilökuntamme työhyvinvointia ja ‑turvallisuutta monin keinoin.

Arvojemme mukaisesti edistämme työhyvinvointia kannustamalla työntekijöitämme oman osaamisensa kehittämiseen: teemme yhdessä henkilökohtaiset urapolut työntekijän toiveiden mukaan sekä tuemme ja kannustamme henkilöstöämme johtajuuteen. Järjestämme henkilöstöllemme mahdollisuuksia virkistäytyä vuosittaisten henkilöstöjuhlien ja Epassi-etujen muodossa. Hyvä ja kannustava esihenkilötyö on työhyvinvoinnin edistämisen kulmakivi. Käytössämme on varhaisen tuen malli, joka perustuu avoimeen ja kuuntelevaan vuorovaikutukseen esihenkilöiden ja alaisten välillä. Varhaisen tuen mallilla pystymme seuraamaan työkyvyn kehitystä ja siten ehkäisemään pitkiä sairauslomia ja ennenaikaista eläköitymistä – tavoitteena on taata työntekijöillemme pitkät ja mielekkäät urat. Työhyvinvointia ja jaksamista myös mitataan vuosittain työeläkeyhtiö Elon kanssa, ja tulokset ovatkin olleet viime vuosina ihailtavan hyvät, mikä kertoo onnistumisesta tavoitteissamme.

Eettisen ohjeistuksemme mukaisesti olemme sitoutuneita tekemään päivittäin työtä

  • toisiamme arvostaen,
  • joustaen elämäntilanteiden tarpeiden mukaan ja
  • kohtaamalla ihmisen ihmisenä

– olipa kyseessä sitten asiakas, yhteistyökumppani tai työntekijä. Eettinen ohjeistuksemme on laadittu tukemaan päivittäistä työtä LTQ-Siivouksessa, ja edellytämme sen noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme. Valitsemmekin yhteistyökumppanimme tarkkaan varmistaaksemme vastuullisen ja arvojemme mukaisen tuotantoketjun.

Toimintamme vaikuttaa ihmisiin myös asiakaskohteissamme. Olemme luomassa asiakkaillemme terveellisempiä ja turvallisempia työympäristöjä huolehtimalla niiden siisteydestä ja hygieniasta. Osa siivouskohteistamme on myös julkisia tiloja, jolloin vaikutamme myös yhteiskuntatasolla ihmisten hyvinvointiin.

Turvallisuus & yhdenvertaisuus

Työnantajan velvollisuutena on taata henkilöstölleen turvalliset työolot. Uuden siivouskohteen alkaessa teemme kohteeseen riskikartoituksen, ja työturvallisuusajattelun tärkeyttä nostetaan esiin perehdytyksestä alkaen. Edistämme työturvallisuutta myös muun muassa erilaisilla koulutuksilla, tekemällä turvallisuushavaintoja ja työsuojelutoiminnalla. Huomioimme työturvallisuuden myös siinä, että meillä on työntekijöiden kielitaitovaatimuksena suomi tai englanti – yhteinen kieli pienentää väärinymmärryksen riskiä, mikä on ehdottoman tärkeää, kun on kyse turvallisuudesta.

Yhtä lailla kuin panostamme fyysiseen turvallisuuteen, teemme myös parhaamme taataksemme henkilökunnallemme hyvät henkiset työolot. Emme esimerkiksi hyväksy syrjintää, häirintää tai kiusaamista missään muodossa ja toimimme yhdenvertaisuusperiaatteidemme mukaisesti. Yhdenvertaisuus on LTQ-Siivouksessa tärkeä teema niin rekrytoinnissa kuin perehdytyksessä sekä läsnä jokapäiväisessä työssä. Tasavertaisuus huomioidaan myös muun muassa viestinnässämme: kaikki henkilöstöä koskeva viestintämateriaali on sekä suomeksi että englanniksi, oli kyseessä sitten uutiskirje, some-postaus, tiedote tai kysely.

Puhtausala tyypillisesti työllistää runsaasti maahanmuuttajia, emmekä me ole poikkeus tähän sääntöön. Autamme maahanmuuttajataustaisia työntekijöitämme integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan. Riippuen henkilön lähtökohdista erot omassa ja suomalaisessa kulttuurissa voivat olla suuretkin. Henkilöstömme tukemiseen kuuluu siksi usein myös neuvoja siitä, miten Suomessa toimitaan ja minkälaista toimintaa täällä arvostetaan. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme maksutta suomen kielen opetusta.


Yhteydenottopyyntö

Kysy lisää palveluistamme! Vastaamme yhteydenottopyyntöihin lähtökohtaisesti välittömästi ja viimeistään yhden työpäivän sisällä.