Henkilöstön hyvinvointi – Vuoden 2023 työhyvinvointitarinamme

30.01.2024

Hyvinvoiva henkilöstö on kestävän palvelun kulmakivi. Hyvinvointiin panostamalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi työntekijöiden motivaatioon ja vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Tavoitteenamme LTQ-Partnersilla onkin tarjota henkilökunnallemme pitkät ja mielekkäät työurat sekä olla luomassa työpaikkaa, jonne on jokaisen mukava tulla päivittäin. Hyvinvoivat työntekijät tietävät myös parempaa ja tasalaatuisempaa palvelua asiakkaillemme: viihtyvyys ja motivaatio näkyvät positiivisesti työnjäljessä, minkä lisäksi vähäinen vaihtuvuus lisää tehokkuutta ja palvelun luotettavuutta.

Henkilökunnan hyvinvointi on keskeinen osa yrityksen sosiaalista vastuuta. Se on välittämistä ja liittyy vahvasti myös ihmisarvoihin. Me LTQ-Partnersilla seuraamme henkilöstömme hyvinvoinnin kehitystä muun muassa vuosittaisella työhyvinvointikyselyllä, jonka tulokset ovat olleet viime vuosina erittäin hyvät. Hyvinvoiva henkilöstö on meille todellinen ylpeyden aihe, ja tulokset kertovat onnistumisesta monissa asioissa. Toivomme jatkavamme hyvinvoinnin menestystarinaa myös tänä vuonna.

Tässä artikkelissa kerromme, mistä tekijöistä vuoden 2023 hyvinvointitarinamme onkaan rakentunut. Julkaisu on toinen osa sosiaalisen vastuun juttusarjaamme. Edelliseen, laajanäkökulmaiseen julkaisuun voit tutustua tästä.

Mistä työhyvinvointi on tehty – Jatkuvat juonikuviot ja vuoden huippukohdat

Yksi merkittävimmistä hyvinvointitarinamme sankareista on ollut erinomaiset esihenkilömme. Toimiva esihenkilötyö on avaintekijä hyvinvoinnin lisäämisessä; hyvä esihenkilö tukee, kuuntelee ja kannustaa työntekijöitään. Varsinkin kuulluksi tuleminen on erittäin tärkeää, ja siksi pyrimme mahdollisuuksien mukaan muokkaamaan työtä työntekijälle sopivammaksi. Jotkut tykkäävät käyttää koneita ja jotkut tekevät mieluummin tarkkaa työtä käsin, jotkut työskentelevät mieluummin yksin ja toiset yhdessä, ja niin edelleen. Työn kehittäminen vaatii avointa kommunikointia niin esihenkilöltä kuin työntekijältä. Selkeä palaute ja vahvuuksien hyödyntäminen ovat kehittämisessä tärkeitä tekijöitä. Hyvästä työstä ja onnistumisista myös palkitaan.

Edelliset esimerkit liittyvät vahvasti henkisiin työoloihin ja työssä viihtymiseen. Fyysistä työhyvinvointia edistämme muun muassa hyödyntäen varhaisen tuen mallia, jonka perusperiaatteena on tarttua työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin mahdollisimman aikaisin. LTQ:n esihenkilöiden työkalupakkiin kuuluu pitää varhaisen tuen keskusteluita aina tarvittaessa. Käytössämme on myös Epassi-hyvinvointietu, jolla tuemme työntekijöidemme mahdollisuuksia virkistäytyä vapaa-ajalla liikunnan tai hieronnan muodossa.

Järjestämme vuosittain henkilöstöllemme myös varsinaisia virkistystapahtumia, joiden tarkoituksia ovat rentoutuminen, palautuminen ja hauskanpito yhdessä. Toimihenkilöille järjestettiin viime vuonna kaksi pienemmän mittakaavan virkistyspäivää: keväällä ratkottiin yhdessä pakohuonepeliä ja syksyllä maalattiin tauluja opastetusti. Kesäkuussa pidettiin koko henkilökunnan yhteiset kesäjuhlat Soutupaviljongilla. Juhlien virallisessa osuudessa kaksi työntekijäämme palkittiin ansioristein kymmenen vuoden urasta LTQ:lla, minkä jälkeen iltaa jatkettiin vapaamuotoisesti. Myös loppuvuodesta päästiin virkistäytymään tiimeittäin pidettyjen pikkujoulujen muodossa.

Työhyvinvointia ja sen kehitystä myös mitataan ja seurataan. Teollisuussiivouksen puolella työntekijöiden työfiiliksiä kysellään viikoittain pulssikyselyn muodossa. Pulssikyselyn vastausten keskiarvo ei tippunut koko vuonna alle 4:n asteikon ollessa 1–5. Työfiiliksen ja kuormitustason kuulostelu kuuluvat myös esihenkilöiden ja alaisten välisiin kohtaamisiin, erityisesti kehityskeskusteluihin. Sisäisten kyselyiden lisäksi teetämme vuosittain laajan työhyvinvointikyselyn työeläkeyhtiö Elon kanssa, mistä kerromme seuraavaksi.

Hyvinvointikyselyn tulokset – Kertomus onnistumisista

Elon kanssa toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset olivat vuonna 2023 erinomaiset. Kyselyyn vastasi 114 henkilöä ja vastausprosentti oli 59 %. Yleisarvosana oli ennätyksellisen korkea: 4,32 maksimin ollessa 5. Työtyytyväisyys on LTQ-Partnersilla paremmalla tasolla kuin toimialalla yleisesti, mistä voimme olla ylpeitä. Koko yritystä tarkasteltaessa jokaisessa kysymyksessä saatiin parempi tulos vuoteen 2022 verrattuna. Työkyky nousi arvoon 8,58 maksimin ollessa 10, ja stressitaso laski arvoon 1,80 maksimin ollessa 5. Nämä tulokset kertovat tarinaa muun muassa luottamuksesta, onnistuneesta esihenkilötyöstä ja vahvuuksien hyödyntämisestä.

Vaikka tulokset olivat erittäin hyvät, toiveet kehittämiselle kasvoivat hieman edellisvuodesta – toisin sanoen työhyvinvointia myös pidetään yhteisössämme tärkeänä. Yleinen kehittämistarve oli siltikin alhainen, vain 15 %.

Yksi kyselyssä tarkasteltavista kohteista oli eNPS eli työntekijöiden halukkuus suositella yritystä työpaikkana. Yleisesti hyvänä eNPS-arvona pidetään pisteitä 10–30. Saamamme eNPS-tulos oli jopa 56 eli luokitukseltaan erinomainen. Toimialallamme eNPS-arvo on keskimäärin vain 23, eli olemme reilusti sitä paremmassa tilanteessa.

Tarinan lopetus ja opetus – Mitä haluamme tehdä eri tavalla?

Vuosi 2023 on takanapäin, ja aloitamme uuden luvun. Mitä haluamme kehittää?

Vaikka työhyvinvointikyselyn tulokset olivatkin ennätyksellisen hyvät, jokaisesta työyhteisöstä löytyy kehittämisen varaa. Eniten kehitystä toivottiin vuorovaikutukseen ja työyhteisön toimintaan. Alkaneena vuonna aiomme siis pohtia erityisesti sitä, miten voimme toimia yhdessä paremmin. Yhteisö ja työpaikkakulttuuri syntyvät yhdessä, ja esimerkin voimalla voimme vaikuttaa avoimen, ystävällisen ja toisia kannustavan ilmapiirin luomiseen, ja siihen meidän on pyrittävä. Olemme kiitollisia kyselyn kautta nostettuihin kehityskohtiin ja kannustamme työntekijöitämme ottamaan entistä rohkeammin esiin heitä vaivaavat ja pohdituttavat asiat. Sitoudumme jatkamaan yhdessä työtä sen eteen, että työhyvinvointi on ilon ja ylpeyden aihe myös jatkossa.