Erikoissiivous

Ammattitaidolla ja vastuullisesti tuotetut erikoissiivouspalvelut yrityksille.

Yläpölyt

Yläpölyjen puhdistus turvallisesti ja ammattitaidolla LTQ-Siivoukselta

Yläpölyistä puhuttaessa tarkoitetaan pölyä ja epäpuhtauksia, jotka kerääntyvät korkeisiin tai vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi huonekalujen yläosiin, hyllyjen päälle, valaisimien ympärille ja sisätilojen ylärakenteisiin.

Säännöllinen yläpölyjen poisto on yhtä lailla panostus turvallisuuteen ja terveyteen, sekä samalla taloudellisesti järkevä toimenpide. 

Yläpölyjen poisto parantaa hengitysilmanlaatua: Pölyn seassa voi olla allergeeneja sekä mikrobeja, joten säännöllisellä yläpölyjen siivouksella sisäilmasta saadaan terveellisempi. Pölyjen poistolla on siis hyvinvointivaikutus. 

Pöly ja laitteet: Jos pölyä pääsee kertymään elektronisiin laitteisiin, kuten ilmastointilaitteisiin, se vaikuttaa niiden suorituskykyyn. Poistamalla pölyt voidaan vaikuttaa laitteiden tehokkuuteen. Likaiset laitteet vioittuvat ja särkyvät puhtaita herkemmin. Liika pöly on myös paloturvallisuusriski. 

Lisäksi yläpölyt vaikuttavat tilan yleisilmeeseen: Kertynyt yläpöly voi saada pinnat näyttämään harmailta tai sameilta. Vaikka tilan puhtaudesta olisi muuten huolehdittu hyvin, kertynyt yläpöly luo epäsiistin ja likaisen vaikutelman. Yläpölyjen poistolla on siis vaikutus myös viihtyvyyteen.

Kylmäpattereiden pesut 

Kylmäpatteri on jäähdytin, jota käytetään teollisuusvarastoissa tilan viilentämiseen tavaran, esimerkiksi elintarvikkeiden säilytystä varten 

Toteutamme kylmäpatteripesut tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa pitääksemme huolen kaikkien tilankäyttäjien turvallisuudesta. Itse pesussa käytämme pääasiallisena työvälineenä kuumavesipainepesuria ja vedenpoistossa vesi-imuria. Voit lukea lisää kylmäpatteripesuista tästä artikkelista. 

Kylmäpattereiden pesettäminen vähentää niiden huoltotarvetta ja säästää kustannuksia: Jos kylmäpattereihin pääsee kertymään likaa ja pölyä, todennäköisyys laitteiden rikkoutumiselle kasvaa. Puhtaina pidetyt kylmälaitteet rikkoontuvat harvemmin, mikä tarkoittaa säästöä huolto- ja korjauskustannuksissa. Pidemmän päälle kylmäpattereiden säännöllinen pesettäminen tulee teollisuustoimijalle huomattavasti edullisemmaksi kuin pesemättömien pattereiden korjauttaminen. 

Pesulla tehoa laitteen toimintaan: Likaiset kylmäpatterit eivät pysty kunnolla ylläpitämään varaston optimaalista lämpötilaa, mikä vaarantaa elintarvikkeiden säilyvyyden. Puhtailla pattereilla turvataan kylmäketjun säilyminen ja edistetään elintarviketurvallisuutta. Likaiset patterit kuluttavat myös enemmän energiaa, jolloin kylmäpattereiden puhtaanapito on myös ympäristöteko. 

Kylmäpatteripesut ovat myös tärkeä osa paloturvallisuutta: Likainen jäähdytin on aina paloturvallisuusriski, sillä laitteisiin kerääntynyt lika ja pöly voivat aiheuttaa palonvaaran sekä edesauttaa palon leviämistä. Kylmäpattereiden pitäminen puhtaina on siis myös turvallisuuskysymys. 

Lattianpesut ja -suojaukset

Laadukkaat lattianpesut ammattitaidolla yrityksille LTQ-Siivoukselta

Lattianpesu- ja -suojauspalveluissa huomioimme aina kohteen lattiatyypin, lattian likaisuusasteen sekä asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Sinun ei kuitenkaan tarvitse lähestyä meitä valmiin ”kauppalistan” kanssa: ammattimainen tiimimme osaa vuosien kokemuksella arvioida, millaisesta palvelusta on sinulle suurin hyöty, ja tarjota juuri sinun tilaasi parhaiten soveltuvan palveluyhdistelmän. Autamme mielellämme. Tarpeidesi mukaan tarjoamaamme palveluun voi kuulua: 

– lattian puhdistus
– vahaus
– lattiapinnoitteen laitto
– muu lattiaa huoltava käsittely.

Ylläpitoa ja suojaa: Lattiat ovat moniin muihin pintoihin nähden kovalla kulutuksella, ja niiden suojaus on järkevää erityisesti alueilla, joilla liikennettä on runsaasti. Pinnoitteilla ja vahauksilla voidaan saavuttaa erilaisia tavoitteita, kuten parantaa lattiapinnan kestävyyttä, helpottaa puhdistusta tai kohentaa lattian ulkonäköä. Esimerkiksi akryyli- tai polyuretaanipinnoitteilla voidaan lisätä lattiaan kiiltoa ja kestävyyttä, kun taas vahauksilla lattiaan saadaan kiillon lisäksi suojakerros, joka auttaa ehkäisemään naarmuja ja likaantumista. Huoltokäsittelyt voivat auttaa ennaltaehkäisemään lattian ennenaikaista kulumista ja vähentää tarvetta suuriin korjauksiin tai uudelleenpinnoituksiin. 

Vaikutus turvallisuuteen, hyvinvointiin ja viihtyvyyteen: Lattiavahauksilla voidaan myös vaikuttaa lattian liukkauteen ja siten parantaa toimintaympäristön turvallisuutta. Säännöllinen lattianhuolto vaikuttaa myös tilan yleisilmeeseen, joka on tärkeää sekä työhyvinvoinnin että ammattimaisen vaikutelman antamisessa. 

Tekstiilien pesut

Tekstiilien pesut yrityksille LTQ-Siivoukselta

Tekstiilien pesut voivat sisältää asiakkaamme tarpeista riippuen työvaatteiden, työympäristön tai asiakaspalvelutilojen tekstiilien puhtaanapitoa.  Tyypillisiä pesemiämme tekstiilejä ovat esimerkiksi: 

– matot
– tekstiililattiat
– verhot
– huonekalut.

Puhtailla tekstiileillä luot viihtyisyyttä sekä työntekijöille että vieraille: Tekstiilien kunnolla on vaikutus kuvaan, jonka annat yrityksestäsi niin henkilöstölle, työnhakijoille kuin asiakkaillekin. Likatahrat odotustilan sohvatyynyissä antavat epämiellyttävän ja huolimattoman vaikutelman. Asiakkaiden ensivaikutelma yrityksestä voi vaikuttaa merkittävästi heidän päätökseensä palata tai suositella yritystä muille. Myös työntekijät viihtyvät paremmin, kun heidän ympäristönsä on siistin näköinen ja työvaatteensa puhtaat. 

Tekstiilipesuilla edistetään myös hygieniaa ja terveyttä: Puhtaat tekstiilit ovat osa työympäristön yleisen hygieniatason ylläpitoa. Puhtaana pidetyt tekstiilit pysyvät käyttökelpoisina pidempään ja ovat siten myös pienempi rasitus ympäristölle. 

Ikkunanpesut

Ikkunanpesut yrityksille LTQ-Siivoukselta

Aika ajoin jokainen kiinteistö tarvitsee ikkunanpesua. Kun rakennuksessa on ikkunoita paljon ja korkealla, pesu-urakkaan on syytä kutsua luotettava alan ammattilainen sekä laatu- että turvallisuussyistä. Ikkunoiden pesuun meillä on tarjolla kahta eri pesumenetelmää: perinteinen ikkunanpesu sekä ulkopinnoille paremmin sopiva puhdasvesimenetelmä. Hoidamme myös sisä- ja välilasien pesut. 

Puhdasvesimenetelmässä hyödynnetään otsonoitua ultrapuhdasta vettä, joka vetää itseensä likaa ja epäpuhtauksia. Menetelmä ei vaadi lainkaan pesuaineita, jolloin pesusta ei synny pesuainejäämiä, eikä se jätä minkäänlaisia kuivumisjälkiä. Käyttämällämme puhdasvesipesurilla yltää jopa 15 metrin korkeuteen ilman telineitä tai henkilönostimia. Voit lukea lisää puhdasvesimenetelmästä tästä artikkelista. 

Puhtailla ikkunoilla valtava vaikutus yleisilmeeseen: Puhtaat ikkunat parantavat rakennuksen ulkonäköä sekä sisältä että ulkoa päin. Varsinkin kaupunkialueella, jossa on paljon liikennettä ja teollisuutta, menevät ikkunat helposti likaisen näköisiksi. 

Ikkunanpesut ylläpitävät rakenteita: Ajan myötä likakerrostumat voivat myös vahingoittaa lasia ja tiivisteitä, jolloin ikkunanpesu voi myös pidentää ikkunoiden käyttöikää. 

IV-konehuoneiden pesut 

Ilmanvaihtojärjestelmässä on monimutkaisia, teknisiä osia, ja vääränlainen käsittely voi aiheuttaa vikoja tai vähentää sen tehokkuutta, joten siivoustyöhön on suositeltavaa kutsua ammattilainen. LTQ:n siivous pitää huolen IV-konehuoneen siisteydestä ja poistamalla lian, estämme sen kulkeutumisen ilmanvaihtokanavaan. Pidämme myös huolen, että ilmanvaihtokanavan ympäristö ja suuaukko ovat vapaat liasta ja pölystä. 

IV-konehuoneiden pesut parantavat sisäilman laatua: Ilmanvaihtokone vastaa ilman puhdistamisesta, lämmittämisestä tai jäähdyttämisestä sekä sen jakamisesta rakennuksen eri osiin. Likainen ilmanvaihtojärjestelmä voi levittää ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia, kuten pölyä, homeitiöitä ja allergeeneja. Puhtaat IV-konehuoneet ovat tärkeä osatekijä edesuattamassa, että ilma, jota kierrätetään rakennuksessa, on puhdasta ja terveellistä. 

Tehokkuutta ja energiansäästöä: Puhdas ilmanvaihtojärjestelmä toimii tehokkaammin kuin likainen. Pöly ja lika voivat kertyä ilmanvaihtokoneen osiin, kuten moottoreihin ja lämmönsiirtimiin, heikentäen niiden suorituskykyä. Tehokkaasti toimiva ilmanvaihtojärjestelmä kuluttaa myös vähemmän energiaa. 

Siivous vähentää korjaustarvetta: Likainen ilmanvaihtojärjestelmä on alttiimpi vioille ja häiriöille. Säännöllisellä huollolla ja siivouksella voidaan ehkäistä odottamattomia ongelmia ja vikoja. 

Desinfiointityöt

Desinfiointityöt tarkkuudella ja ammattitaidolla LTQ-Siivoukselta

Desinfioinnilla tarkoitetaan pintojen puhdistamista poistaen bakteerit, mikrobit ja virukset. Kohteena erilaiset kosketuspinnat: pöydät, ovenkahvat ja valokatkaisimet; hanat ja wc:t; näppäimistöt, hiiret ym. toimistolaitteet. Desinfiointi tulisi suorittaa erityisesti tilanteissa, joissa on havaittu tai epäillään mikrobiologista kontaminaatiota. 

Desinfiointi on tarpeen myös, jos jätevedet ovat nousseet viemäreistä kuivatiloihin. 

Desinfiointi auttaa torjumaan tartuntatauteja ja ylläpitää terveyttä: Desinfioinnilla voidaan vähentää esimerkiksi kausi-influenssan ja muiden virusten leviämistä. Puhtaat ja desinfioidut tilat ovat tärkeitä työntekijöiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Vähemmän sairauslomia on myös työnantajan etu. 

Soita ja tilaa

Ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse tai lähetä yhteydenotto sivun lopussa olevan lomakkeen kautta.

Tuomas Kukkonen, myyntijohtaja

+358 50 536 9911

tuomas.kukkonen(at)ltq.fi


Yhteydenottopyyntö

Kysy lisää palveluistamme! Vastaamme yhteydenottopyyntöihin lähtökohtaisesti välittömästi ja viimeistään yhden työpäivän sisällä.