LTQ-Partnersin eettinen ohjeistus

08.09.2020

Julkaisemme eettisen ohjeistuksemme tukemaan hyviä ja eettisiä toimintatapoja siivouspalvelualalla.

Olemme seuranneet ohjeistusta aina toimintamme alusta asti lähtien ja jaamme yhteiset arvot sisaryhtiömme LTQ-Rakennuksen kanssa LTQ -konsernissa. Meille on tärkeää olla eettinen kaikessa toiminnassamme, toimia työntekijöidemme arvoisena työnantaja ja luoda sekä ylläpitää hyvää toimintatapaa siivouspalvelualalle.

Tutustu alla meidän ohjeistukseemme, jonka noudattamista velvoitamme kaikilta alihankkijoiltamme, yhteistyökumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme. Tämä eettinen ohjeistus on lyhennetty versio.

Eettinen ohjeistus on kirjattu tukemaan LTQ:n päivittäistä työtä ja johtamista sekä sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksemme henkilöstö ja johto sitoutuu ohjeistuksen noudattamiseen ja etsimään uusia tapoja ja näkökulmia siihen, kuinka otamme ohjeistuksen näkökulmat paremmin huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat lakeja ja säädöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristömääräyksiä sekä myös eettistä ohjeistustamme omassa liiketoiminnassaan.

 

1. IHMINEN KESKIÖSSÄ
Henkilöstö ja asiakkaat. LTQ:n palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisen tekemää työtä, jolloin ihminen on toiminnan keskiössä. Työhyvinvointi on tärkeä näkökulma kaikissa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa. Sitoudumme henkilöstömme oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Emme hyväksy syrjintää rodun, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisten mielipiteiden, poliittisen tai ammatillisen aktiivisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista työpaikalla.

Teemme päivittäin työtä toisiamme arvostaen, joustaen elämäntilanteiden tarpeiden mukaan ja kohtaamalla ihmisen ihmisenä. Olipa kyseessä asiakas, yhteistyökumppani tai työntekijä.

Pysähdy, kysy ja kuuntele. Anna kohtaamiselle tila!

 

2. VASTUULLINEN TYÖNANTAJA
Luottamuksen arvoinen. Toimimme Suomen lain vaatimien henkilöstö- ja turvallisuusvaatimusten sekä muiden työantajia koskevien säädöksien mukaan. Emme hyväksy harmaata taloutta. Laki asettaa toimille minimivaatimukset, jotka ylitämme mahdollisuuksiemme mukaan. Meille henkilöstön ja asiakkaiden luottamus, sitoutuminen ja turvallisuus ovat elintärkeitä.

Huomioi turvallisuus ja hyvinvointi kaikessa tekemisessä. Jaa vastuuta ja luota!

 

3. EETTINEN YHTEISTYÖ
Johtaminen ja sidosryhmät. Johdamme organisaatiota valmentavan johtajuuden opeilla. Päivittäinen johtaminen on jatkuvaa kehittämistä: tuemme esihenkilöitämme päivittäisessä johtamisessa ja siinä kouluttautumisessa. Luomme pitkäkestoista yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen.

Kanna vastuusi omista teoistasi, kerro oma näkökulmasi arvostavasti ja toimi yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan.

 

4. YMPÄRISTÖVASTUU
Vastuu maapallostamme. Vaikutamme valinnoillamme ympäristön tilan paranemiseen, säilymiseen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseen. Palvelumme perustuu työaikaa ja materiaaleja säästäviin työmenetelmiin, ympäristöystävällisiin siivousaineisiin sekä tehokkaaseen ja riittävään kone- ja välinekantaan.

Meiltä löytyy osaamista laajemmin ympäristöasioissa, jolloin voimme auttaa myös asiakasta toimimaan vastuullisemmin ympäristöä kohtaan.

Käytä vettä ja kemikaaleja ohjeiden mukaisesti, kysy jos et ole varma! Huolehdi lajittelusta ja ehdota uusia tapoja toimia.

 

Epäkohdista ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Mahdollisista rikkomuksista tulee viipymättä ilmoittaa omalle esihenkilölle, yhteyshenkilölle LTQ:ssa tai sähköisen ilmoituskanavan kautta yrityksen verkkosivuilta.

Kaikki ilmoitukset käsitellään viipyilemättä ja luottamuksellisesti, ja niihin suhtaudutaan aina tilanteen vaatimalla vakavuudella.