Laatupolitiikka on lupaus

16.06.2020

Lupaus tarkoittaa sitoumusta. Me LTQ:lla olemme lupautuneet laatupolitiikkaamme ja se on tärkeä osa tarjoamiamme palveluita. Pyrimme aina palvelemaan asiakasta kokonaisvaltaisesti ja olemaan vastuullinen ja luotettava palvelukumppani, pelkän palvelutarjoajan sijasta. Jotta kumppanuus voi syntyä, sen pohjana on oltava luottamus, jota LTQ:n laatupolitiikka edistää.

Kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan ja siivottavan tilan tarpeista, joihin ammattitaitoinen palveluhenkilöstömme vastaa. Yhdenmukaisuus siivouksen laadussa ja asiakkaiden kohtaamisessa ovat avainasemassa.

 

Joustavaa ja sujuvaa siivousta omalta palvelukumppanilta

Tekemisemme lähtee siitä, että kaikki siivoustyö tehdään ylpeydellä ja asiakkaan kanssa sovituista palveluista pidetään kiinni. Kun me LTQ:lla aloitamme työt, me myös toteutamme ne sovitusti loppuun. Suhtaudumme työhömme ylpeydellä ja tiedostamme sen tärkeyden, jonka takia tuomme asiakkaalle aina lisäarvoa palvelumme laadulla. Haluamme asiakkaan luottavan meihin ja sitoutumisellamme työhön, tuomme haluttua turvaa asiakkaillemme.

Turvan lisäksi työympäristöllä on suuri vaikutus tuottavuuteen ja viihtyvyyteen työpaikalla. Tämän takia yksi laatupolitiikkamme kohdista onkin luvata, että työnjälki on hyvää ja tasaista sekä sopimuksen mukaista. Emme tingi korkeasta laadustamme missään olosuhteissa. Ylläpidämme asiakkaidemme tilat siisteinä, jolloin he voivat keskittyä omaan työhönsä huoletta. Sopimukset räätälöidään asiakkaan tilojen tarpeiden pohjalta, jolloin palvelu on heille sopiva niin palvelukuvauksen kuin siivouksen ajankohdankin osalta. Tuomme lisäarvoa asiakkaalle myös tarjoamillamme erikoistöillä, joita ammattitaitoinen työnjohtomme osaa ennakoivasti ehdottaa. Työnjohtomme on hyvin tavoitettavissa, minkä vuoksi asiakas pääsee nopeasti kertomaan toiveistaan ja mahdollisista muutoksista.

 

Kehittäminen tärkeänä osana palvelua

Kun palveluun ollaan tyytyväisiä, sitä voidaan lähteä kehittämään. Kehitys perustuu oma-aloitteisuuteen ja haluun olla visionääri. Kannustamme ideointiin ja kokeilukulttuuriin, jonka takia tarjoamme uusia ratkaisuja asiakkaallemme. Uusien ratkaisujen lisäksi palvelua kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta asiakkaan tarpeet tulevat kuuluviin. Meille on tärkeää, että tarjoamme asiakkaillemme palvelua, joka on suunniteltu henkilökohtaisesti heille.

 

Pitkiä asiakassuhteita

Selkeä osoitus korkeasta asiakastyytyväisyyden tasosta ovat asiakkuudet, jotka ovat alkaneet yrityksen perustamisesta ja jatkuvat edelleen. Vuosien varrella ymmärrys asiakkaan tarpeista on syventynyt ja pystymme palvelemaan heitä vuosi vuodelta paremmin. Haluammekin, että uudet asiakkaat viihtyvät yhtä hyvin, jolloin palvelutarjoajasta syntyy palvelukumppani. Asiakkaan tyytyväisyys on meille erityisen tärkeää, jonka takia palvelumme lähtökohtana on, että sopimusmenetyksiä ei saa tulla huonon laadun takia.

Yksi tekijä pitkiin asiakassuhteisiin on hyvä kommunikaatio. Tiiviinä organisaationa viestintämme on aina välitöntä ja reagoimme nopeasti asiakasviesteihin. Näin pystymme vastaamaan äkillisiinkin tarpeisiin tai viemään pikaisia palvelupyyntöjä eteenpäin. Nopeus toteutuu myös mahdollisten reklamaatioiden hoitamisessa. On erityisen tärkeää, että reklamaatioiden taustasyyt käsitellään ja tehdään tarvittavia toimenpidemuutoksia, jotta samasta asiasta ei synny uutta reklamaatiota.
Asiakastyytyväisyys ei ole yksiselitteistä, vaan monen asian summa. Vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselymme ovat todentaneet korkean asiakastyytyväisyyden tasomme, joka huomioidaan vahvasti laatupolitiikassamme.

 

Tyytyväiset ja ammattitaitoiset työntekijät

Yksi LTQ:n vahvuuksista on pitkäaikaiset ja tyytyväiset työntekijät. Henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeä arvo ja haluamme tarjota erityyppisiä mahdollisuuksia työntekijöillemme kehittää omaa osaamistaan. Uskomme vahvasti hyvinvoivan henkilöstön heijastavan työn laatuun. Hyvinvoinnin lisäksi kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja tuemme henkilöstöämme johtajuuteen. Haluamme, että työntekijät tulevat jäädäkseen, jonka takia henkilökohtaisen urapolun suunnittelu on tärkeää.

Kehittämiseen liittyy ammattiylpeys ja työn merkityksellisyys. Me teemme työtä ylpeydellä ja työntekijämme tiedostavat työnsä tärkeyden asiakkaan arjessa. Kun työnsä kokee mielekkääksi, se lisää tyytyväisyyttä ja heijastuu palvelun korkeaan ja tasaiseen laatuun. Lisäksi pitkäaikaiset työntekijät tuovat turvaa asiakkaalle, kun siivooja ja yhteishenkilö pysyvät samana. Pitkäaikaisuus tarkoittaa myös asiakkaan tarpeiden syvempää ymmärtämistä ennakoivasti.

Yksi tapa tukea osaamisen kehittämistä, on tarjota oppisopimuskoulutusta. Lue blogikirjoituksemme ”Osaamisen vahvistamista työn ohessa” ja tutustu Lähiesimies -tutkintoa suorittavaan työntekijäämme Roope Kuusistoon.

 

Arvot tukevat laatupolitiikkaamme

Kestävän asiakaskumppanuuden osatekijä on ottaa huomioon ympäröivä maailma ja reagoida palveluilla ja toimintatavoilla siihen. Tämän takia myös ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat ovat huomioitu liiketoiminnassamme. Lue LTQ:n ympäristötiimin toiminnasta lisää toisesta blogikirjoituksestamme ”LTQ:n Ympäristötiimi kehittää ja valvoo ympäristövastuullisuuden toteutumista”.

Uskomme, että muutoksessa on tulevaisuus, jonka takia haluamme kehittää puhtausalaa vastuullisemmaksi ja palveluitamme entistä ympäristöystävällisemmiksi. Haluamme olla edelläkävijöitä ja tarjota asiakkaalle mahdollisuuden huomioida ympäristöasiat valitessaan siivouspalvelukumppania.

Moni laatupolitiikkamme osa kietoutuu toisiinsa, sillä ilman ensimmäistä ei olisi toista. Yhteisenä päämääränä on kuitenkin lupaus laadusta asiakkaalle ja siivouspalvelu, joka edesauttaa asiakaskumppanimme työntekijöiden hyvinvointia.


Yhteydenottopyyntö

Kysy lisää palveluistamme! Vastaamme yhteydenottopyyntöihin lähtökohtaisesti välittömästi ja viimeistään yhden työpäivän sisällä.