Arvojesi mukainen siivouspalvelu Helsingissä ja Uudellamaalla

Palvelumme


Julkaisemme eettisen ohjeistuksemme tukemaan hyviä ja eettisiä toimintatapoja siivouspalvelualalla.

Olemme seuranneet ohjeistusta aina toimintamme alusta asti lähtien ja jaamme yhteiset arvot sisaryhtiömme LTQ-Rakennuksen kanssa LTQ -konsernissa. Meille on tärkeää olla eettinen kaikessa toiminnassamme, toimia työntekijöidemme arvoisena työnantaja ja luoda sekä ylläpitää hyvää toimintatapaa siivouspalvelualalle.

Tutustu alla meidän ohjeistukseemme, jonka noudattamista velvoitamme kaikilta alihankkijoiltamme, yhteistyökumppaneiltamme ja tavarantoimittajiltamme. Tämä eettinen ohjeistus on lyhennetty versio. Eettinen ohjeistus on kirjattu tukemaan LTQ:n päivittäistä työtä ja johtamista sekä sidosryhmäyhteistyötä. Yrityksemme henkilöstö ja johto sitoutuu ohjeistuksen noudattamiseen ja etsimään uusia tapoja ja näkökulmia siihen, kuinka otamme ohjeistuksen näkökulmat paremmin huomioon jokapäiväisessä toiminnassamme.

Edellytämme, että yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme noudattavat lakeja ja säädöksiä, kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja ympäristömääräyksiä sekä myös eettistä ohjeistustamme omassa liiketoiminnassaan.

 

1. IHMINEN KESKIÖSSÄ
Henkilöstö ja asiakkaat. LTQ:n palvelut ovat pääsääntöisesti ihmisen tekemää työtä, jolloin ihminen on toiminnan keskiössä. Työhyvinvointi on tärkeä näkökulma kaikissa henkilöstöä koskevassa päätöksenteossa. Sitoudumme henkilöstömme oikeudenmukaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.

Emme hyväksy syrjintää rodun, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, seksuaalisen suuntautumisen, terveyden, uskonnon, yhteiskunnallisten mielipiteiden, poliittisen tai ammatillisen aktiivisuuden tai muun vastaavan syyn perusteella. Emme hyväksy minkäänlaista häirintää tai kiusaamista työpaikalla.

Teemme päivittäin työtä toisiamme arvostaen, joustaen elämäntilanteiden tarpeiden mukaan ja kohtaamalla ihmisen ihmisenä. Olipa kyseessä asiakas, yhteistyökumppani tai työntekijä.

Pysähdy, kysy ja kuuntele. Anna kohtaamiselle tila!

 

2. VASTUULLINEN TYÖNANTAJA
Luottamuksen arvoinen. Toimimme Suomen lain vaatimien henkilöstö- ja turvallisuusvaatimusten sekä muiden työantajia koskevien säädöksien mukaan. Emme hyväksy harmaata taloutta. Laki asettaa toimille minimivaatimukset, jotka ylitämme mahdollisuuksiemme mukaan. Meille henkilöstön ja asiakkaiden luottamus, sitoutuminen ja turvallisuus ovat elintärkeitä.

Huomioi turvallisuus ja hyvinvointi kaikessa tekemisessä. Jaa vastuuta ja luota!

 

3. EETTINEN YHTEISTYÖ
Johtaminen ja sidosryhmät. Johdamme organisaatiota valmentavan johtajuuden opeilla. Päivittäinen johtaminen on jatkuvaa kehittämistä: tuemme esihenkilöitämme päivittäisessä johtamisessa ja siinä kouluttautumisessa. Luomme pitkäkestoista yhteistyötä, joka perustuu luottamukseen ja yhteisymmärrykseen.

Kanna vastuusi omista teoistasi, kerro oma näkökulmasi arvostavasti ja toimi yhdenvertaisesti kaikkia kohtaan.

 

4. YMPÄRISTÖVASTUU
Vastuu maapallostamme. Vaikutamme valinnoillamme ympäristön tilan paranemiseen, säilymiseen ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäisemiseen. Palvelumme perustuu työaikaa ja materiaaleja säästäviin työmenetelmiin, ympäristöystävällisiin siivousaineisiin sekä tehokkaaseen ja riittävään kone- ja välinekantaan.

Meiltä löytyy osaamista laajemmin ympäristöasioissa, jolloin voimme auttaa myös asiakasta toimimaan vastuullisemmin ympäristöä kohtaan.

Käytä vettä ja kemikaaleja ohjeiden mukaisesti, kysy jos et ole varma! Huolehdi lajittelusta ja ehdota uusia tapoja toimia.

 

Epäkohdista ilmoittaminen ja niihin puuttuminen
Mahdollisista rikkomuksista tulee viipymättä ilmoittaa omalle esihenkilölle, yhteyshenkilölle LTQ:ssa tai sähköisen ilmoituskanavan kautta yrityksen verkkosivuilta.

Kaikki ilmoitukset käsitellään viipyilemättä ja luottamuksellisesti, ja niihin suhtaudutaan aina tilanteen vaatimalla vakavuudella.

LTQ-Partners ei työnantajana hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Työnantajan tärkein tehtävä on maksaa palkka tehdystä työstä ajallaan työsopimuksen mukaisesti. Seuraamme tarkasti työntekijöidemme tekemiä tuntimääriä ja lepoaikojen toteutumista. Yksi yritysarvomme on, että viemme henkilöstöä eteenpäin. Panostamme vuosittain esihenkilöidemme ja työntekijöidemme kouluttamiseen. Lisäksi olemme kiinnostuneita työntekijöidemme jaksamisesta ja viihtymisestä.

Tehdessämme uutta tarjousta siivouskohteeseen teemme tarkat laskelmat työmääristä ja haluamme tutustua kohteeseen etukäteen. Meille asiakaslupauksen lunastaminen ja työn laatu ovat äärimmäisen tärkeitä. Realististen työaikojen ja tavoitteiden asettaminen yhdessä osaavan ja koulutetun henkilöstön kanssa on lähtökohta onnistuneelle siivouspalvelulle. Siivoojien päiväaikataulut suunnitellaan toimiviksi työaikalain mukaisesti.

LTQ:lla on päivitetty pidemmän tähtäimen yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2020-2023. LTQ:n yhdenvertaisuussuunnitelma on alaansa edellä. Otimme sukupuolineutraalit nimikkeet ja termit käyttöön jo 2018. Prosessimme ovat ulkopuolisen auditoimia. Kaikki LTQ-Partnersin HR:n prosessit ovat suunniteltu niin, että estämme omalta osaltamme harmaan talouden ja kaikenlaisen henkilöstön hyväksikäytön.

Meillä LTQ:lla vastuullisuus ja yhdenvertaisuus näkyy muun muassa seuraavasti:

  • Rekrytointitilanteen  ohjeistuksessa esihenkilöitä on opastettu huomioimaan mm. onko työntekijä tehnyt hakemuksen itse vai jonkun toisen vaatimuksesta, saapuuko hakija rekrytointitilanteeseen yksin vai jonkun saattamana pakotettuna ja pelokkaana.
  • Emme vaadi suomen kielen osaamista ellei tämä esimerkiksi työturvallisuuden takia ole ehdoton vaatimus asiakaskohteessa.
  • Olemme työnantajana valmiita kouluttamaan, kehittämään ja auttamaan työntekijöitämme. Meillä on esimerkiksi mahdollisuus opiskella suomen kieltä ja suorittaa ammatillisia tutkintoja työn ohessa.
  • Olemme järjestäneet työhaastatteluiden lisäksi erilaisia rekrytointitilaisuuksia, jossa käytännön tekeminen, oppimiskyky ja yhteistyökyky ovat päässeet kirjallista osaamista tärkeämpään rooliin.
  • Haluamme työnantajana oppia ja kehittyä, jotta eri lähtökohdista tulevat työntekijämme kokisivat jatkossakin työyhteisömme perheeksi ja helposti lähestyttäväksi.

Lisäkysymyksissä löydät asiantuntijoidemme yhteystiedot Yhteys-sivulta. Voit olla meihin yhteydessä myös alla olevan Ota yhteyttä -painikkeen kautta.

Tarkista, onko palvelumme saatavilla alueellasi!