LTQ-Partners 20 vuotta

19.04.2024

Vuosi 2024 on LTQ-Partners Oy:n juhlavuosi, sillä sen perustamisesta tuli 1. huhtikuuta täyteen kaksikymmentä vuotta. Yrityksen perusti Timo Tammisalo vuonna 2004, ja yrityskumppanikseen hän pyysi Liisa Laakkosta, joka on edelleen mukana yrityksen toiminnassa hallituksen puheenjohtajan roolissa ja toisena omistajana. Liisaa pyydettiin tätä juttua varten kertomaan hieman yrityksen historiasta. Kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu muutoksia, mutta moni ydinasia on pysynyt vuosien saatossa samana. Miten LTQ sai alkunsa ja millaiset lähtökohdat yrityksellä oli?

Visiona tarjota Palvelua isolla P:llä

Liisalla oli LTQ:n perustamisvaiheessa taustallaan jo kaksikymmentä vuotta kokemusta siivousalalta, mutta hän kaipasi uralleen jonkinlaista uutta suuntaa. Kun Timo sitten pyysi häntä mukaansa perustamaan omaa siivousyritystä, Liisa päätti heittäytyä seikkailuun sydän täynnä intoa.

Liisa ja Timo miettivät siivousalan tulevaisuutta ja mitä heidän pitäisi tehdä vastatakseen alan muuttuviin odotuksiin. He näkivät, ettei siivouspalvelun pitäisi olla vain pinnallista siisteydestä huolehtimista, vaan tavoitteena olisi ottaa vastuu olosuhteiden hallinnasta laajemmin ja ratkaista, miten siivouspalvelulla voitaisiin vaikuttaa tilanhallintaan kokonaisvaltaisesti. Vastaus perustui yhtäältä tutkimustietoon: asiantuntijoiden tarjoamaan tietoon pohjaten he lisäsivät palvelutarjontaansa esimerkiksi yläpölyjen poistot, joilla oli tutkitusti todettu olevan parantava vaikutus sisäilmanlaatuun. Näin he pystyivät tarjoamaan asiakkaille jotain, mikä oli enemmän kuin pelkkää pintojen pyyhkimistä, nimittäin myös terveyttä ja hyvinvointia näiden tiloihin.

Toisaalta kokonaisvaltaiseen palveluotteeseen kuului myös huolehtia asiakastyytyväisyydestä ja halu vastata asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Laadukas palvelu oli niin olennainen elementti, että se otettiin mukaan yrityksen nimeen: LTQ eli Liisa-Timo-Quality. Tärkeää oli tuntea asiakas niin hyvin, ettei palvelu ollut vain yksilöllistä, vaan lähes henkilökohtaista – kuin LTQ olisi asiakkaan oma palveluyritys, tietynlainen hovihankkija. Haluna oli tarjota uudenlaista palvelukulttuuria. Kuunteleminen, nopea reagointi ja ketteryys olivat tavoitteen saavuttamisen valttikortit. Kun vastaan tuli kysymyksiä, Timo ja Liisa miettivät yhdessä, miten asiat ratkaistaisiin. Joskus haasteet olivat uudenlaisia, ja he joutuivat opettelemaan niiden ratkomista vanhan kokemuksen pohjalta sekä yrityksen ja erehdyksen kautta. Vaikka alku olikin käsityömäinen, tyytyväiset asiakkaat poikivat lisää asiakkaita sekä kasvua.

Kasvua ja muutoksia

LTQ:n ensimmäinen asiakaskohde oli Malmilla, missä yritys itsekin tuolloin sijaitsi. Kyseessä oli neljän tunnin iltasiivouskohde. Ensimmäistä asiakasta seurasi pian toinen, ja LTQ sai ensimmäisen päiväkohteensa, toimistokohteen Keilarannasta. Ensimmäinen työmaa, jolla LTQ huolehti pölynhallinasta, tuli kuvioihin jo vuoden 2004 syksyllä. Tästä Otaniemen työmaasta lähtikin käyntiin LTQ:n työmaapalvelut, joita tarjoaa nykyään vuoden 2020 osittaisjakautumisesta syntynyt LTQ-Rakennus Oy.

Alkuun Liisa ja Timo tuottivat tarjoamaansa palvelua itse – Timo pitkänä miehenä pyyhki pölyjä ylhäältä ja Liisa siivosi työtasot ja kalusteet – mutta pian yrityksessä aloittivat ensimmäiset osa-aikaiset työntekijät. Ensimmäinen osa-aikainen työnjohtaja aloitti työt jo syksyllä 2004. Henkilöstön arvostaminen on ollut yksi LTQ:n tärkeimmistä arvoista alusta lähtien. Liisa painottaa aitoa kuuntelemista tärkeänä johtamisen työkaluna. Toiminnan kehittäminen ja kasvumahdollisuuksien tarjoaminen työntekijöille on aina ollut tärkeää, sekä palkitseminen ja muistaminen: LTQ:n henkilöstöjuhlaperinne alkoi jo yrityksen alkuaikoina.

Vaikka moni ydinasia on pysynyt samana, kuten palvelun ja laadun merkitys sekä työntekijöiden arvostus, kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu myös muutoksia. Malmilta LTQ muutti parin vuoden jälkeen Herttoniemeen Kirvesmiehenkadulle, mistä siirryttiin parin korttelin päähän nykyisiin tiloihin Sorvaajankadulle keväällä 2015. Isoin muutos lienee kuitenkin johdonmuutos, kun Timo Tammisalo väistyi roolistaan ja Liisa jäi johtamaan yritystä yksin kahdeksi vuodeksi. Vuonna 2014 Liisa sai johtoon ja toiseksi omistajaksi vuorineuvos Timo U. Korhosen, joka on siitä asti ollut kuvioissa mukana LTQ:n toisena omistajana sekä hallituksessa. Alaa kohdanneista muutoksista Liisa mainitsee digitalisaation valtavan kehityksen, joka muuttaa koko työelämää. Esimerkiksi lähes kaikki dokumentit tehtiin paperilla vielä kaksikymmentä vuotta sitten. Lisäksi työelämän tempo ja tahti ovat kasvaneet, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla työvoima on monimuotoistunut kahdenkymmenen vuoden aikana. Ympäristövastuullisuuden merkitys on kasvanut, ja se näkyy LTQ-Partnersin toiminnassa selvästi, kun sen siivouspalveluja on kehitetty ekologisempaan suuntaan.

Kun LTQ:n tarina alkoi, Liisalla oli kova usko tulevaan ja valtavasti motivaatiota visioida ja nähdä sielunsa silmin se, mitä ei vielä ollut nähtävissä. Kahden vuosikymmenen jälkeen LTQ-Partners on kasvanut nykyiseen mittaansa, jossa se työllistää yli 180 työntekijää, sillä on yli 120 asiakaskumppania ja erilaisia sertifikaatteja tunnustuksena niin laadusta kuin ympäristövastuun kantamisesta. Kasvusta ja menestyksestä huolimatta Liisa on enemmänkin kiitollinen kuin ylpeä. Liisa iloitsee siitä, kun on tehty töitä yhdessä ja onnistuttu. On hieno asia, että jokainen LTQ-lainen on omasta työstään ylpeä ja siihen tyytyväinen. Johtajana on ihana nähdä muiden onnistuvan – siitä voi jo tuntea ylpeyttä.

 

Arkiston antimia: LTQ-Partnersin vanha logo

 

Kun LTQ täytti 10 vuotta, sen juhlaesitteen slogan kuului ”Puhtaasti parempi”.

 

Uusimmassa logossa tuodaan esille myös yrityksen ympäristöarvoja.